Innkalling til årsmøte i BSSL 2018

Det kalles med dette inn til årsmøte i BSSL, som avholdes den 21. mars 2018 kl. 1900 i våre lokaler i Nilsbyen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet meldes til styret innen 7. mars, fortrinnsvis på epost leder.bssl(at)gmail.com ved bruk av denne malen.

Fullstendig saksliste med tilhørende sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før møtet.

Vel møtt!

for styret i BSSL

Arve Hamar

Trondheim, 20. februar 2018

 

Innkalling til årsmøte

Det kalles med dette inn til årsmøte i BSSL i kafeteriaen i Nilsbyen 6. mai klokken 1900.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til leder.bssl@gmail.com innen 20. april, fortrinnsvis ved bruk av denne malen.

Saksliste med sakspapirer er nå (29.04.2015) tilgjengelig her.

5.5.2015 er følgende dokumenter lagt til:

  1. 5.1 2015 Revisjonsberetning 2014
  2. 4.0 2015 BSSL årsberetning v2, oppdatert med to nye avsnitt (antall styremøter og søknad om Hovedlandsrenn)
  3. 4.1 Årsmelding 2015 Sportslig utvalg v2, oppdatert med BSSL-karusell og med Marte Lien Johnsen på nullerklubblista.

 

 

 

Startmøte klubbutvikling 27. okt kl 1900 – kafeteriaen i Nilsbyen

Klubbens trenere, foreldre, oppmenn, tillitsvalgte og utøvere fra junior alder inviteres til en kveld i regi av forbundet for å legge planer for klubbens utvikling videre. Forbundet representeres ved Marian Lyngsaunet. Kanskje blir det litt å bite i også …

Denne kvelden avsluttes all trening kl 1900, dvs. at grp. 15/16/junior møter til trening kl 1730.  Continue reading