Innskytingsliste BSSL YS Fellesstart/sprint Bama Skiskytterfestival 22. jan 2017

Veldig god innsats fra flere for å få gjennomført innskytingen i dag. Veldig takknemlig for det.

Det blir samme stramme tidskjema i morgen som i dag med 7.5 min og 7 min innskytingstid per utøver. I tillegg til at alle må være ute i god tid slik at magasin blir ladet, reima er på og evt oppvarming ferdig gjennomført, så må alle være mentalt påskrudd slik at det er full skjerping fra første skudd.

Innskytingsliste BSSL YS fellesstart(sprint) Bama skiskytterfestival Saupstad 22. jan 2017

Gi beskjed om endringer til Mari.

Innskytingsliste BSSL Bama skiskytterfestival Tc2 Sprint Saupstad 21. jan 2017

I morgen er det knapt med skytetid per utøver. Kun 7.5 min per utøver på første innskyting og 7 min per utøver på andre innskyting. Dvs at to og to utøvere skyter inn parvis, annenhver gang, i løpet av 15/14 minutter. Alle må da være ferdig oppvarmet, magasin ladet, børsa på plass i stativ og reim på arma i god tid før innskytingstidspunktet. Da vil innskytinga gå smertefritt.

Innskytingsliste BSSL TC2 Sprint Saupstad 21. jan 2017