KM fellesstart – to endringer for starten – og en endring for sløyfer K17-19

  1. For alle klasser er startposisjon flyttet i forhold til opprinnelig kart, og ligger nå her.
  2. Klasser som skal gå sløyfer på 1,0 og 1,3 km i fellesstart skal etter start (altså bare på 1. runde) gå slik rød strek viser her. (For I-enheter prøv her)
  3. For klassene K17 – 18 – 19 endres sløyfene til å være: 2,0 km / 1,3 km /1,3 km / 1,3 km / 1,3 km.