Innkalling til årsmøte

Det kalles med dette inn til årsmøte i BSSL i kafeteriaen i Nilsbyen 6. mai klokken 1900.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til leder.bssl@gmail.com innen 20. april, fortrinnsvis ved bruk av denne malen.

Saksliste med sakspapirer er nå (29.04.2015) tilgjengelig her.

5.5.2015 er følgende dokumenter lagt til:

  1. 5.1 2015 Revisjonsberetning 2014
  2. 4.0 2015 BSSL årsberetning v2, oppdatert med to nye avsnitt (antall styremøter og søknad om Hovedlandsrenn)
  3. 4.1 Årsmelding 2015 Sportslig utvalg v2, oppdatert med BSSL-karusell og med Marte Lien Johnsen på nullerklubblista.