Innskyting 28. jan Granåsen

Standplassleder Ola Garli ønsker at det skytes inn etter startnummer og tilhørende skivenummer. Startnummer 1-30 starter med innskyting kl 19.00 på skive 1-30, deretter startnummer 31-60, fordelt på skive 1-30, osv. Det er ikke behov for kikkert da skivene er elektronisk og treffene kommer opp på tilhørende skjerm.

Siden de fleste av oss foreldre er funksjonærer så får vi hjelpe hverandre og bidra så godt vi kan. Jeg er på standplass. Ta kontakt ved spørsmål. Jeg tar med skudd til BSSL utøvere.