Flyttejobber

Anlegg/Arena

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=810507

 Historie

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=314297

Her må det oppdateres/legges til

 Arena/Arenautvikling

Alt under disse kategoriene på den gamle hjemmesiden må gjennomgåes og så flytter vi det som er relevant. Vi bør få til en god oversikt over alle løype og arenakart og tilhørende løypetabeller.

Informasjon til medlemmer

 • Delta på renn
  • Terminliste(r), klubbens, kretsens og den store fra forbundet
  • Påmelding, online med lenke til min idrett og min idrett hjelpesider
  • Beskrivelse av de ulike cupene
  • Foreldreansvar på renn (dok i rkivet på gamlesida)
  • Lagledelse på renn (dok i arkivet på gamlesida)
 • Reise og reisestøtte
 • Våpen
  • Låne av klubben
  • Kjøpe eget våpen
 • Referater
  • Årsmøter
  • Styremøter

 Skrive hjelpesider

 • Hvordan bruke editor
  • Vise skjule formateringslinja
  • Legge til bilder/vedlegg
  • Link til annet innhold lokalt
  • Link til andre nettsider
  • Tabeller og tabelleditor
 • Forskjell nyheter/sider (posts/pages)
 • Les mer knapp
 • Laste opp bilder/vedlegg
 • Linke til dokumenter i Google drive
 • Etikette

Lage brukere til de som trenger det

 • Styret
 • Oppmenn
 • ??

Flere kategorier i mediebiblioteket

Sende ut epost med spørsmål om reservering mot bruk av bilder

Print Friendly, PDF & Email