Jenteprosjekt

BSSL ønsker flest mulig jenter i klubben og har en langsiktig målsetting om at de skal utgjøre 25% av klubbens utøvere (Sportslig plan). For å oppnå dette har vi i år laget et jenteprosjekt team som skal ha ansvar for tiltak med fokus på jentemiljø.

Jenteprosjekt team 2014-15:

Mari Overgård, sportslig leder BSSL, m-overg@online.no

Astrid Lund Ramstad, oppmann 13-14 år, astlun@gmail.com

Ta kontakt ved spørsmål el ideer.

Print Friendly, PDF & Email