Foreldres ansvar på renn

Hva gjør jeg som BSSL-forelder på et skiskytterenn ?

Ferske foreldre lurer ofte på hvordan man gjennomfører et skiskytterrenn i BSSL. Her følger en enkel beskrivelse av de vanlige rutinene. Lurer du på noe så SPØR en eller annen i miljøet, vi har alle vært nybegynnere i dette faget.

a)     Informasjon om det meste finnes på vår internettside. www.bssl.no

b)     Påmelding på alle renn skal skje via ONLINE påmelding på Min Idrett, se Generelt om renn.

c)     Trenere og oppmenn

d)     Terminlister

e)     VÅPEN.

  • De som ikke har eget våpen kan låne dette i uka før rennet og returnere dette til første trening etter rennet. Ved behov for lån av våpen, ta kontakt med oppmann for din gruppe. Ved stor pågang må flere dele på våpen. Den som tar ut våpen har ansvaret for dette våpenet hele helga. Dette betyr at våpenet oppbevares sikkert og at våpenet tas med til rennet.

f)      Innskyting

  • Ved ankomst til innskyting, se oppslag på standplass om hvilke skiver BSSL er tildelt. Utøver melder seg på til innskyting til klubbens innskytingsleder. Rekkefølge på innskyting styres av klubbens innskytingsleder på standplass. I noen tilfeller settes det opp egne innskytingslister med tidspunkt for hver utøver. Disse listene publiseres på klubbens hjemmeside. Møt opp i god tid ferdig oppvarmet med fulle magasiner i våpenet. Klubben sørger for å ta med skudd som brukes under konkurranser.
  • Forelder har ansvar for at magasin blir ladd og våpen satt i våpenstativ, klart til innskyting. Våpen legges fram på skytematte av lagleder. Foreldre som ikke er lagledere skal oppholde seg bak sperringen bak våpenstativene.
  • Forelder har ansvar for at utøver får startnummer (og lårnummer når det skal brukes). Klistrelapp med startnummer skal festes fremme på skjeftet på våpenet. Startnummer utleveres vanligvis under innskytingen.

g)     Etter innskyting

  • Forelder har ansvar for at to magasin blir ladd og satt i magasinholder.
  • Våpen skal settes på plass i stativ tilsvarende startnummer. Dette må utføres av lagleder (med vest), men forelder har ansvar for å påse at våpenet blir satt på riktig plass i stativ før start.

h)     Under rennet

  • Det er ARRANGØREN som legger frem våpen på standplass under selve konkurransen. Mens rennet pågår har ingen andre enn arrangørens funksjonærer adgang til standplass.

i)      Etter rennet

  • Forelder har ansvar for å ta med våpen hjem etter rennet. Utlevering av våpen fra våpenstativ skal bare skje til klubbens lagledere. Be en av disse om hjelp til å få utlevert våpenet.
  • Lånevåpen leveres tilbake før eller på FØRSTE trening i Nilsbyen påfølgende uke.
Print Friendly, PDF & Email