Funksjon

Navn

Valgt

Velges for

Merknad

Leder

Stig Tyvold

2018-2020

2 år

Nestleder

Tore L. Brenne

2018-2020

2 år

Styremedlem (økonomi)

Geir Striger

2018-2020

2 år

Gjenvalg

Styremedlem (anlegg)

Arve Halset

2018-2020

2 år

Gjenvalg

Styremedlem (sponsor)

Ketil Olsen

2017-2019

2 år

Ikke på valg

Styremedlem (sportslig leder)

Mari Overgård

2017-2019

2 år

Ikke på valg

Styremedlem (sekretær)

Thomas Kristiansen

2018-2020

2 år

Vara til styret

Syver Nygård

2017-2019

2 år

Ikke på valg

Revisor:

Leif Håkon Jensen

2018-2020

2 år

Revisor:

Bjørn Erik Johnsen

2017-2019

2 år

Ikke på valg

Levert av IdrettenOnline