Til medlemmene i Byåsen skiskytterlag

Signert årsmøteprotokoll 2019

Byåsen 27. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Byåsen skiskytterlag

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen skiskytterlag. 

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 klokken 18:00-21:00 i Nilsbyen kafeteriaen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 til leder.bssl@gmail.com. Klikk her for mal for fremme sak til årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden (https://bssl.no/p/39607/arsmote-2019).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BSSL


Dokumenter til Årsmøtet

Saksliste

4.0 2019 årsberetning.pdf

4.1 2019 Årsmelding Sportslig.pdf

4.2 2019 Årsmelding fra sponsor og marked.pdf

4.3 2019 Årsmelding anlegg.pdf

4.4 Årsmelding Økonomi 2018.pdf

5.0 Årsregnskap 2018 Bssl.pdf

5.0 Årsregnskap 2018 Bssl_Balanse.pdf

8.0 Budsjett 2019 og 2020.pdf

9.0 BSSL Orgplan.pdf

10.0 2019 Valgkomiteens innstilling.pdf

10.1 2019 Styrets innstilling til valgkomite.pdf