Hva gjør jeg som BSSL-forelder på et skiskytterenn ?

Ferske foreldre lurer ofte på hvordan man gjennomfører et skiskytterrenn i BSSL. Her følger en beskrivelse av de vanlige rutinene. Lurer du på noe så SPØR en eller annen i miljøet, vi har alle vært nybegynnere.

Før renn

Informasjon om det meste finnes på vår internettside https://bssl.no  Snakk med trenerne og andre foreldre i treningsgruppa om hvilke renn utøverne skal delta på. Det er alltid artigere om flere BSSL-ere i aldersgruppa deltar i samme renn. Det er alltid lov å spørre andre om hjelp.

Uka før rennet

 • Hvis utøveren ikke har eget våpen: Husk å låne våpen på siste trening før rennet og leverer det tilbake på første trening etter konkurransen. 
  • Ved behov for lån av våpen, ta kontakt med oppmann/trener for din gruppe. Ved stor pågang må flere dele på våpen.
  • Den som tar ut våpen har ansvaret for dette våpenet hele helga. Dette betyr at våpenet oppbevares sikkert og at våpenet tas med til rennet.
 • Sjekk påmeldingsfristen og meld deg på i tide. Påmelding renn.
 • På hjemmesiden finner du oftest informasjon om aktuelle renn.
 • Du finner alle renn og påmeldingslenke på www.eqtiming.no
 • På renn i Trøndelag vil klubben ta med klubb-ammunisjon og organisere innskyting.

Kvelden før rennet 

 • Sjekk hjemmesiden/FB-gruppene – der finner du innskytingsliste for BSSL med;
  • tid og skivenummer for hver enkelt utøver.
  • hvem som har ansvar for å se i kikkert og legge ut våpen på mattene under innskytinga.
 • Er du satt opp som våpenutlegger? Møt opp på standplass før innskytinga starter, så får du instruks om hvordan du skal hjelpe til.

INNSKYTING RENNDAGEN: Lad magasin og skap trygghet

En god innskyting før renn er viktig for alle utøvere! For drevne utøvere handler innskyting om å stille inn våpenet («skru») etter forhold og vind, slik at skuddene ideelt sett samler seg midt i blinken.

For nybegynnere kan skuddene ha stor spredning rundt på blinken, og da kan det være vanskelig å gi råd om skruing. Det viktigste er derfor ofte å skape en trygg ramme og bidra til at en smånervøs utøver blir rolig og fokusert. Derfor bør du som forelder/foresatt fremfor alt være positiv og støttende under innskytinga og før rennet.

Det er ofte lite tid på innskyting. Derfor er det svært viktig at alle holder seg til tidsplanen og møter opp i god tid slik at de er klare når det er deres tur. Under innskytinga er det de ansvarlige for kikkert og våpenutlegg som tar seg av utøverne. Din oppgave som foresatt er å ha våpenet klart med fulle magasin.

Det er mye å passe på under innskyting. Derfor hjelper vi hverandre underveis. Her er en huskeliste for hva du som foreldre/foresatt må ta ansvar for:

Før innskyting:

 • Kom tidsnok.Møt opp i god tid ferdig oppvarmet med fulle magasiner i våpenet.
 • Ta med ski og våpen til standplassområdet. Husk at utøvere under 16 år ikke har lov til selv å bære våpenet.
 • Se etter BSSL sitt "beachflag", eller se oppslag og gå rett til skivene der BSSL har innskyting. Der finner du en pose med startnummer til alle BSSL-utøverne. I posen ligger det også oversikt over utøvere og startnummer.
 • Finn riktig startnummer og klistrelapp. 
  • Forelder har ansvar for at utøver får startnummer (og lårnummer når det skal brukes). Klistrelapp med startnummer skal festes fremme på skjeftet på våpenet. Lappen har som regel nummeret på konkurranseskiva/skyteskiva.
 • Utøver melder seg på til innskyting til klubbens innskytingsleder. Rekkefølge på innskyting styres av klubbens innskytingsleder på standplass. Ved de fleste renn settes det opp egne innskytingslister med tidspunkt for hver utøver. Disse listene publiseres på klubbens hjemmeside kvelden før rennet.
 • Som forelder/foresatt skal du alltid holde deg bak gjerdet/våpenbukkene. Kun funksjonærer og de innskytingsansvarlige i klubben (med vest) har adgang på selve standplassen.
 • Under innskytinga stiller BSSLmed kikkertansvarlig og våpenutlegger for hver BSSL-skive. De har funksjonærvest.

På/bak standplass før innskytinga:

 • Ta våpenet ut av futteralet. Husk at når våpenet er ute av futteralet skal løpet alltid peke rett opp!!
 • Fyll magasinene med skudd til innskyting. Sett magasinene på plass i magasinholderen i våpenet.
 • Gi våpenet til innskytingsansvarlig i klubben (med vest). Klubbens våpenutleggere sørger for at våpnene blir plassert på riktige våpenstativ til rennet.

På/bak standplass etter innskytinga:

 • Forelder har ansvar for at to magasin blir ladd og satt i magasinholder. Vær sikker på at det er fem skudd i hvert magasin!
 • Våpen skal settes på plass i stativ tilsvarende startnummer. Dette må utføres av lagleder (med vest), men forelder har ansvar for å påse at våpenet blir satt på riktig plass i stativ før start.

FØR RENNET: Sjekk skivenummer

 • Sjekk på startlista hvilket skivenummer utøveren skal skyte på (og legge seg ned ved). Dette er ikke samme skive som under innskyting.
 • Gjør utøveren trygg på hvilken skive han/hun har.
 • Hvis utøveren har trent på å skru på vind på trening: Blåser det? Se vindvimplene. Er forholdene like over hele skytebanen og de samme som på innskytinga?
 • Oppmuntre til oppvarming – gjerne sammen med andre utøvere.
 • Følg utøveren til start og gjenta skivenummer.
 • Husk tørre, varme votter/hansker – de samme som de er vant til å bruke på trening.

UNDER RENNET: Vær heiagjeng

 • Foreldre synes ofte det er mest spennende å følge med på skytinga og antall treff. Men det er ikke mye du kan bidra med på standplass – der går det som det går. Løp heller ut i løypa og vær aktiv heiagjeng for renn-deltakerne!
 • Det er ARRANGØREN som legger frem våpen på standplass under selve konkurransen. Mens rennet pågår har ingen andre enn arrangørens funksjonærer adgang til standplass.

ETTER RENNET: Lever startnummer og hent ut våpen

 • Husk å levere tilbake startnummeret og ev. lånebrikke til arrangøren (ikke levert startnummer blir fakturert)
 • Etter konkurransen skal våpenet hentes ut av en lagleder fra BSSL(med vest). Snakk med en av dem. Du har ikke lov til å gå inn på standplass og hente våpenet selv.
 • Hvis du har lånegevær: Husk å ta våpenet med tilbake til Nilsbyen og lever det til trener på første påfølgende trening.