Reisestøtte fra klubben

Reisestøtte spesifiseres med” støtte til reiser utenfor Nord- og Sør-Trøndelag” og godtgjøres til de som er berettiget med fast sats uten annen dokumentasjon. Et NM dekkes. Satsene som gjelder ble vedtatt på årsmøtet og er:

 REISEOPPHOLD
NC + Sommer NM750750
NM7502000
NM,NC,HL ekstrastøtte ved fly (bestemmes hvert år basert på teminliste)750
Hovedlandsrenn750750