Funksjon 

Navn 

Valgt 

Velges for 

E-post

Leder

Christian Gabrielsen


2022-2024

2 år

leder.bssl@gmail.com

Nestleder

Tore L. Brenne

2022-2024

2 år


Styremedlem (økonomi)

Per Magne Lunde

2022-2024

2 år

kasserer.bssl@gmail.com

Styremedlem (anlegg)

Inge Bakken

2022-2024

2 år


Styremedlem (sponsor)

Lars Asdøl

2023-2025

2 år


Styremedlem (sportslig leder)

Frida Sørmo

2023-2025

2 år


Styremedlem (sekretær)

Thomas Kristiansen

2022-2024

2 år


Styremedlem (utøverrepresentant)Martine Sagen2023-20252 år

Vara til styret

Syver Nygård

2023-2025

2 år


Revisor:

 Magnus Skoglund

2022-2024

2 år


Revisor:

Bjørn Erik Johnsen

2022-2024

2 år