Funksjon

Navn

Valgt

Velges for

E-post

Leder

Christian Gabrielsen

2022-2024

2 år

leder.bssl@gmail.com

Nestleder

Tore L. Brenne

2022-2024

2 år

Styremedlem (økonomi)

Per Magne Lunde

2022-2024

2 år

Styremedlem (anlegg)

Inge Bakken

2022-2024

1 år


Styremedlem (sponsor)

Lars Asdøl

2021-2023

2 år


Styremedlem (sportslig leder)

Frida Sørmo

2021-2023

2 år


Styremedlem (sekretær)

Thomas Kristiansen

2022-2024

2 år


Styremedlem (utøverrepresentant)Andreas Striger Halset2021-20232 år

Vara til styret

Syver Nygård

2021-2023

2 år


Revisor:

 Magnus Skoglund

2022-2024

2 år


Revisor:

Bjørn Erik Johnsen

2021-2023

2 år