Medlems- og aktivitetsavgift 2021/22


Medlemsavgiften for BSSL er kr. 200,- per kalenderår for utøvere, familiemedlemmer og støttemedlemmer. Aktivitetsavgiften gjelder per vintersesong og faktureres i oktober og januar.

Treningsgruppe
Avgift per 1/2 år
Inneholder
Merknader
<12 årkr. 1 250,-Trening 1 gang per uke og skudd på trening og renn.Alle utøvere under 16 år må ha en foresatt i familien som også er medlem.
13-14 årkr. 2 000,-Trening 2 ganger per uke og skudd på trening og renn.Alle utøvere under 16 år må ha en foresatt i familien som også er medlem.
15-16 årkr. 2250,-Trening 2 ganger per uke og skudd på trening og renn.
Alle utøvere under 16 år må ha en foresatt i familien som også er medlem.
Junior/Seniorkr. 2250,-Støtte til team-satsing.Junior og senior kan delta på treningene til 15-16 år.
Leie av våpenAvgift Merknader
Leie av fast våpenkr. 200,- per månedFaktureres i etterskudd. Kan oppbevares hjemme hvis en har mulighet for godkjent våpenoppbevaring.
Leie av våpen på treningkr. 250,- per 1/2-årLeie av våpen er inkludert for skiskytterskolen.