Til medlemmene i Byåsen skiskytterlag

Signert årsmøteprotokoll 2020 (Lenke kommer her etter årsmøtet)

Byåsen 13. januar 2019

Innkalling til årsmøte i Byåsen skiskytterlag

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen skiskytterlag. 

Årsmøtet avholdes onsdag den 06. mai2020 klokken 18:00-20:00.

Møtet blir avholdt digitalt i Teams. Lenke er sendt ut til hver enkelt i egen e-post. Hvis du mangler lenke send e-post til leder.bssl@gmail.com.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. april 2020 til leder.bssl@gmail.comMal for melding av sak til årsmøtet

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden (https://bssl.no/p/50420/arsmote-2020).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BSSL


Dokumenter til Årsmøtet

0. 2020 Sakliste til årsmøte

4.0 Årsberetning 2019

4.1 Årsmelding Sportslig 2019, Oppdatert

4.2 Årsmelding fra sponsor og marked 2019

4.3 Årsmelding anlegg 2019

4.4 Årsmelding økonomi 2019.pdf

5.0 Årsregnskap 2019 BSSL_Regnskap.pdf

5.0 Årsregnskap 2019 BSSL_Balanse.pdf

8.0 Forslag budsjett 2020 og 2021.pdf

9.0 BSSL Orgplan.pdf

10.0 2020 Valgkomiteens innstilling.pdf

10.1 2020 Styrets innstilling til valgkomite.pdf