Til medlemmene i Byåsen skiskytterlag

Signert årsmøteprotokoll 2020 (Lenke kommer her etter årsmøtet)

Byåsen 13. januar 2019

Innkalling til årsmøte i Byåsen skiskytterlag

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen skiskytterlag. 

Årsmøtet avholdes xxxdag den xx. xxxx 2020 klokken 18:00-20:00 i Nilsbyen kafeteriaen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2020 til leder.bssl@gmail.com. Klikk her for mal for fremme sak til årsmøtet

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden (https://bssl.no/p/50420/arsmote-2020).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i BSSL


Dokumenter til Årsmøtet

0. 2020 Sakliste til årsmøte

4.0 2020 årsberetning.pdf

4.1 2020 Årsmelding Sportslig 2020

4.2 2020 Årsmelding fra sponsor og marked 2020

4.3 2020 Årsmelding anlegg 2020.pdf

4.4 Årsmelding Økonomi 2019.pdf

5.0 Årsregnskap 2019 Bssl.pdf

5.0 Årsregnskap 2019 Bssl_Balanse.pdf

8.0 Budsjett 2020 og 2021.pdf

9.0 BSSL Orgplan.pdf

10.0 2020 Valgkomiteens innstilling.pdf

10.1 2020 Styrets innstilling til valgkomite.pdf

Levert av IdrettenOnline