Informasjon vedrørende kjøp av våpen/søknad om våpenkort

”Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler” fås hos politiet. Alle utøvere under 16 år må ha sitt våpen registrert i foresattes navn.

Vedlagt søknaden til politiet er det behov for en klubbattest for å bekrefte at utøveren er aktivt medlem i klubben. Politiets skjema for klubbattest lastes ned ved å trykke på denne lenken. Signatur på klubbattest fås ved henvendelse til styreleder Christian Gabrielsen leder.bssl@gmail.com, eller en av de andre styremedlemmene.

Først søker en, deretter får en innvilget en midlertidig tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen. Når en så har kjøpt våpen signerer både selger og kjøper på den midlertidige tillatelsen og returnerer den til politiet. Deretter får en tilsendt våpenkortet.

Det er også et krav at våpenet oppbevares i et FG-godkjent våpenskap.

For ytterligere informasjon se:

Norges Skiskytterforbund sin hjemmeside: http://www.skiskyting.no/no/organisasjon/lover_og_regler/sikkerhetsbestemmelser_og_vapenregler/

Link til ”våpenforskriften”: http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20090625-0904.html

Link til ” Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker”: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/politiets-behandling-av-vapensaker.pdf

 

15. September 2019

Stig Tyvold

BSSL